Blogia
Cazarabet

Punxes de matinada

Era una matinada

Solta i humida

Les gotes d´ aigua plenes i transparents

Es dipositaven damunt les punxes

De matolls que venien de l´ estiu

Un estiu sec i que minvava...

....entre aires més frescos

0 comentarios